Flexium ERP > Hírek > Funkcionalitások > Táblázat-beállításokhoz tartozó jogosultságok objektum-szintű szabályozása

Táblázat-beállításokhoz tartozó jogosultságok objektum-szintű szabályozása

Új, nagyon hasznos biztonsági funkció került a rendszerbe: A táblázat-beállítások módosíthatóságát már objektum-szinten lehet szabályozni jogosultság-szinten.

Ezzel a funkcióval hatékonyan lehet korlátozni a felhasználók adat-hozzáférését úgy, hogy közben a számára fontos panelokon (táblázatokban) nem korlátozzuk azt. Tehát korlátozni lehet azt, hogy milyen adatot jeleníthessen meg, és esetleg milyen adatot exportálhat ki a rendszerből.

Eddig komoly probléma volt az, hogy ha egy felhasználónak szüksége volt olyan jogosultságra, hogy bizonyos táblázatokat saját maga állíthasson, akkor teljes jogosultságot kellett adni neki a táblázat-beállításokhoz. De így olyan helyeken is kapott adat-hozzáférést, ahol nem kellett volna.
Ennek egy nem kivánatos mellékterméke volt az, hogy túl sok felhasználó-specifikus táblázat-beállítás keletkezett a rendszerben, ami megnehezítette a központi adminisztrálást.

A táblázat-beállítások jogosultság-kezelése a következő:
Egy (nem kiemelt) felhasználó csak saját magának hozhat létre táblázat-beállítást és csak azt módosíthatja.
Ennek jogosultságát elsődlegesen a Táblázat-beállítások objektumra (TBLD) beállított jogosultság rekord vezérli. Itt a Módosítás és/vagy a Hozzáadás jogosultság beállítása releváns.

A fejlesztés eredménye az lett, hogy egy adott objektumra vonatkozó táblázat-beállítás kezeléséhez (módosításához vagy létrehozásához) még az adott objektumhoz kapcsolódó jogosultság-rekordban is be kell kapcsolni a Táblázat-beállításokat módosíthat kapcsolót.
Ezáltal egy adott táblázatot csak akkor tud módosítani, ha explicit ahhoz az objektumhoz van releváns jogosultsága.

Természetesen ez csak akkor releváns, ha van Olvasási jogosultsága a felhasználónak. De független a Hozzáadás jogosultságtól. Ill. lehet kombinálni az adat-tulajdonos kezeléssel.

Fontos, hogy egy child-táblához kapcsolódó táblázat-beállítást a felettes (root) objektum jogosultsága vezérli.
Példa: Ahhoz, hogy a kimenő számla tételeknél (SINV_L) legyen jogosultsága egy felhasználónak állítani a táblázat oszlopok láthatóságán, a számlához (SINV) tartozó jogosultságnál kell ezt beállítani

Alapértelmezetten egy új felhasználó nem kap jogosultságot a táblázat-beállítások módosítására.

Kiemelendő a beszámolók kezelése. A beszámolók eredmény halmazának (tipikusan „_R”-re végződő objektum) jogosultságát ajánlott korlátozni. Ezáltal pl. egy készlet beszámolóban le lehet korlátozni, hogy az önköltségi árat nem láthassa.