Biztonság

A vállalatok biztonságos működéséhez elengedhetetlen a kifinomult, komplex és rugalmas jogosultság rendszer, a változtatások utólagos nyomon követése és a folyamatos naplózás. A biztonság alapkövetelmény!

OBJEKTUM-JOGOSULTSÁG:

A felhasználóknak rendelkezésre álló hagyományos jogosultságokat módon, modul és funkció (objektum) alapon lehet kiosztani, amelyek egyben a rendelkezésreálló menüket is vezérlik.

ADAT-TULAJDONOSI JOGOSULTSÁG:

Ezen kívül ún. adat-tulajdonosi jogosultság rendszer is kialakítható. A felhasználók hierarchiába rendezhetők, mellyel többszintű felhasználó-csoportok és csoportvezetők alakíthatók ki. Egyes rekordokhoz (pl. VIP partner, nagy forgalmú cikkek, raktár) adat-tulajdonos felhasználó rendelhető, ami befolyásolja – akár teljes mértékben le is tilthatja – más felhasználók hozzáférését az adott rekordokhoz.

Az ún. hozzáférés szintű jogosultság kategória megoldást kínál például telephelyek, partner- vagy cikk-csoportok felhasználókhoz vagy felhasználó-csoportokhoz rendelését.

KÖVETHETŐSÉG:

változások utólagos követhetősége alapvető egy biztonsá- gos rendszer üzemeltetéséhez. Flexium-ban minden adat archivált, a régi adatok visszanézhetők, a változtató személy és a változtatás időpontja visszakereshető. A rendszerben elvégzett műveletek egy központi állomány- ban naplózottak, ahonnan például visszakereshető egy felhasználó aznapi tevékenysége: például mikor jelentkezett be, milyen adatokon változtatott, mit nyomtatott ki, stb. A kimutatások paraméter állományai archiváltak, visszake-reshető, hogy melyik felhasználó milyen kimutatást kért le és mikor.

Jogosultság kategóriák:

  • Hozzáférés
  • Olvasás
  • Módosítás
  • Hozzáadás
  • Törlés
  • Exportálás