Flexium ERP > Vállalatirányítási rendszer – általános funkciók

Vállalatirányítási rendszer

A Flexium vállalatirányítási rendszer kötöttségek nélkül teszi tervezhetővé, szabályozottá és ellenőrizhetővé cége működését. Kis- és középvállalatok számára készített ügyviteli és vállalatirányítási rendszerünk a központi adatbázistól távolról is elérhető, gyorsan bevezethető, működtetése egyszerű.

A Flexium ERP rendszer független vállalatirányítást biztosít. Földrajzi-függetlenség ad, Felhő alapon is üzemeltethető. Számos olyan felelős pozíció ismert, mely mobilitást feltételez, cégvezetők, döntéshozók, üzletkötők tölthetik munkaidejük jelentős részét távol a cégközponttól. Hatékony tevékenységük támogatása, aktuális ár, készlet vagy egyéb információk elérése rendszerünk segítségével folyamatosan biztosított. Platform-független, több modern operációs rendszeren használható. A vállalatirányítási rendszerek bekerülési költségének jelentős tételként felmerülő, rendszerkörnyezeti szoftverköltségekkel Flexium ERP vállalatirányítási rendszer választása esetén nagyon ritkán kell számolni.
Független a külföldi szabályok alapján kialakított funkcionális kötöttségektől. Nemzetközi tapasztalatok alapján, hazai elvárások szerint készült. Az érintett jogszabályok követése, valamint a hazai fejlesztői háttér biztosítja a törvényi előírásoknak történő folyamatos megfelelést, illetve a felmerülő egyedi igények gyors, stabil és nem kevésbé fontos felhasználóbarát megvalósítását,

Felhő alapú működés

Egy speciálisan Flexium ERP vállalatirányítási rendszerre kialakított adatkezelési és adattárolási technológia minimalizálja az adatforgalmat a munkaállomás és a szerver között. Felhasználóra jellemző funkcióhalmaz definiálható, melynek adatforgalmi optimalizálása szükség szerint kliensgépenként elvégezhető. A rendszer ezen tulajdonsága biztosítja az Interneten keresztül történő távoli használatot. Napjainkban elérhető, szokásos mobil-Internet sebesség mellett gyors és hatékony működés érhető el. Nincs szükség távoli asztal kapcsolat kialakítására vagy költséges terminál szerverek üzemeltetésére.
platformfüggetlen vállalatirányítási rendszer

Platform függetlenség

Rendszerünk fejlesztésének kezdetén Java programozási nyelvet választottunk, adatbázis kezelőnek MySQL-t. A Flexium ERP ügyviteli rendszerbe épített nyomtatványkezelő, grafikonkezelő, adatexportáló magas minőségű, folyamatosan fejlődő, szoftver elemek. Rendszerünk több mai modern operációs rendszeren futtatható (Windows, Linux, Mac), ezért a rendszerbevezetés során informatikai környezetet érintő, úgynevezett „third-party” szoftverbeszerzési, valamint ahhoz kapcsolódó karbantartási költségekkel jellemzően nem kell számolni.

Modern architektúra

Ismert probléma, amikor egyszerűnek tűnő információ elérés céljából, különböző menüpontokban barangolva, adatainkat több helyről, sokszor bizonylatszámokat, cikkszámokat „kockás papírra” jegyzetelve kell összeszedni. Rendszerbemutatóink során, korábbi szoftverekhez szokott felhasználók számára sokszor okoz látványos meglepetést, hogy mindennapi tevékenységükhöz szükséges törzsadatok, bizonylatok, lekérdezések milyen közel is tudnak lenni egymáshoz. Egyrészt a 80-as, 90-es évek technológiai korlátaitól teljes mértékben mentes 21. századi szoftvereszközöknek, másrészt a tényleges gyakorlati tapasztalat alapján modellezett, strukturált Flexium architektúrának köszönhető, hogy a rendszer működtetéséhez szükséges kattintás szám ténylegesen minimalizálhatóvá vált.

Gyorsaság, hatékonyság

Gyors rendszerbevezetés: Minden cégnél annyian dolgoznak, ahány ember az adott cég zökkenőmentes működtetéséhez feltétlenül szükséges. Tapasztalatból tudjuk, hogy megfelelő munkaszervezéssel, ütemezéssel átgondolt és indokolt bevezetési lépésekkel az ügyfél és a bevezető cég ráfordításai is jelentősen csökkenthetők. Gyors használat: Rendszerünket a hatékonyságnövelés eszközének tekintjük, a felhasználóbarát működést alapelvárás. Felhasználóbarát pedig akkor lesz egy eszköz, ha a felhasználó saját igényeihez tudja igazítani azt. Rendszerünkben többek között mezőbejárási sorrend, nem használt mezők megjelenítése vagy gyors billentyűparancsok felhasználónként állíthatók be. Gyors információ elérés: Rendszerünket több százezres adatmennyiségekkel terheltük, új verziókra vonatkozóan terheljük folyamatosan. Éles körülmények között, nagy felhasználószám mellett, évek óta működő rendszereink több milliós adatállománnyal is rövid válaszidőkkel dolgoznak.

Adatbiztonság

Rendszerünk jogosultsági rendszere kettős, mely külön-külön vagy együttesen is alkalmazható. Egyrészt a felhasználó modulokra, funkciókra vonatkozó jogait állíthatjuk be, mely egyben a kapcsolódó menüt is szabályozza. Másrészt adat-tulajdonosi jogrend alakítható ki, mely adatrekordhoz történő hozzáférést szabályoz. Utóbbi rendhez kapcsolódóan a felhasználók hierarchiába rendezhetők. Mindkét jogosultsági rendszerben hozzáférési, olvasási, módosítási, hozzáadási, törlési és exportálási és adatbázisjogok kiosztására van lehetőség. A Flexium ERP rendszert érintő adatváltozások nyomon követésére minden adat központilag naplózott. Az ERP rendszerekkel szemben általános elvárásként megfogalmazható „Ki?, Mikor?, Mit módosított?” kérdések mellett Naplózási funkciónk, kis- és középvállalati megoldásokban szinte egyedülálló módon a „Miről-mire változott?” kérdésre is válaszolni tud. Emellett nyilvántartja, hogy ki, mikor jelentkezett be a rendszerbe, a lekért kimutatások, illetve azok paraméter állománya mi volt a lekérdezés pillanatában.

Integráltság, átjárhatóság

Ügyviteli szempontból, nagyon leegyszerűsítve a Flexium ERP vállalatirányítási rendszer alapvetően törzsadatokból, bizonylatokból és lekérdezésekből (riportokból, kimutatásokból, táblázatokból, grafikonokból) áll. Az ezek mögött álló adatok egy központi adatbázisban helyezkednek el, mely adatok szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az átjárhatósággal és a bizonylatok egymásból történő származtatásával egyetlen képernyőről végigvezethető például egy vevői ajánlat-vevői megrendelés-vevői kiszállítás-kimenő számlakészítés folyamat.

Egységes felület

Minden vállalat számára fontos, hogy a működéséhez szükséges eszközöket könnyen lehessen használatba venni, használat során az eszköz kézre álljon. Célunk annak a felhasználói élménynek elérése, mintha a dolgozó mindig a mi rendszerünket használta volna. A Flexium ERP ügyviteli rendszer fejlesztésének kezdetétől hangsúlyos volt az egyszerűségre, egységességre való törekvés. KKV szektorra halmozottan jellemző, hogy egy-egy kolléga ad-hoc jelleggel vagy „üzemszerűen” több funkcionális területen is lát el feladatokat. Ezt a párhuzamos és többirányú tevékenységet támogatja rendszerünk azzal, hogy homogén felületeket és üzleti logikát biztosít.

Rugalmasan testre szabható

Kis- és középvállalati igényeket támogat az a rendszertulajdonság is, hogy a folyamatlépések rugalmasan alakíthatók ki. Gyakran a változó környezeti kihívások, máskor a belső ügyviteli rend módosulása indokolja az új folyamatelemek, ellenőrzési- vagy mérési pontok, esetleg felelősségi körök beépítésének szükségességét. Ezen változtatások fejlesztés nélkül végezhetők el. Az üzleti folyamatok kialakításának testreszabhatósága mellett számos eszköz támogatja a felhasználói felületek testreszabhatóságát is. Többek között táblázat oszlopok sorrendje, kirakása, levétele, adatsorok megjelenítési sorrendje, adatok fa-struktúrában történő megjelenítése, adatbeviteli képernyők mezőinek kirakása, levétele, a mezőnevek módosítása, kötelezően kitöltendő mezők meghatározása jogosult felhasználó által elvégezhető.

Bővíthetőség

Természetes, hogy ügyfeleink igényei különböznek egymástól, még adott iparágban működő megoldás sem adaptálható teljes mértékben mindig ugyanazon területen működő másik cégre. A „Fejlesztés” szó pedig időt, pénzt, kockázatot jelenthet. Ezért alakítottuk ki úgy rendszerünket, hogy „Bővíthetőség” alatt ne kelljen mindenképpen „Fejlesztést” érteni. Rendszertulajdonság, hogy mezők, táblák, panelek, menük fejlesztési ráfordítás nélkül, minimális informatikai affinitással, jogosult felhasználó által egyénivé alakíthatók, szükség szerint módosíthatók. Ez a jellemző egyrészt a Flexium ERP vállalatirányítási rendszer bekerülési költségét tudja jelentősen csökkenti, mivel sok beállítás házon belül is elvégezhető, másrészt szoftververzió frissítése során biztosított a zökkenőmentes átállás. Természetesen olyan funkcionális igényeket is kezelünk, amikor fejleszteni célszerű. Egyedi iparág-specifikus funkciók, funkciócsoportok, akár kiegészítő modulok megvalósítására, az alap Flexium ERP rendszerbe történő integrálására rendszer oldalon és tanácsadói oldalon is nyitottak vagyunk. Esetenként a bevezetés indításakor megvalósítási szinteket határozunk meg, mely többlépcsős funkcióhalmaz indítását jelenti, különböző időpontokban.

Belső keresések

Azzal, hogy a felhasználó gyorsan és könnyen tud átlépni, lefúrni kapcsolódó törzsadatokra, bizonylatokra vagy lekérdezésekre jelentős mennyiségű munkaidő takarítható meg. Ahogyan például beszerzési oldalon egyetlen képernyőről végigvezethető a Bejövő ajánlat → Beszerzési rendelés → Bevételezés → Bejövő számla bizonylatlánc adott, hogy a folyamat visszafele is működik, Bejövő számla bizonylatról gyorsan elérhető vagy elérhetők a Bevételezéshez kapcsolódó Szállítólevelek, az ahhoz kapcsolódó Rendelések vagy Ajánlatok. Bizonylatokat érintő keresés, azok kapcsolatainak áttekintése során nagy segítség tud lenni a bizonylatkapcsolatok fa-struktúrában történő megjelenítése. Bizonylatkeresés, bizonylatkapcsolatok megjelenítése mellett, több egyéb funkció is támogatja a nagyméretű állományokból történő gyors adatelérést. A teljesség igénye nélkül ilyenek: a minta alapú keresés, az intervallumkeresés, a keresési feltételek elmenthetősége, a kapcsolódó adat-tábla adatra történő közvetlen keresés.

Egyéb eszközök

Még néhány hasznos eszköz, mely több adatbázison történő működésre, külső rendszerekkel, külső adatokkal történő kapcsolat kialakításra vagy a Flexium ERP ügyviteli és vállalatirányítási rendszer karbantartására szolgál: Adatbázis szinkronizáció: Többvállalatos működés, konszolidációs alapok, Off-line működési alapok támogatására készített eszköz paraméterezhető, ütemezett módon. Kód-átvezetés: elsődleges kódok, azonosítók egy halmazára vonatkozóan módosítási lehetőség van rendszerünkben teljes belső integritás megtartása mellett. A módosítások naplózásra kerülnek. Adat export/import:Egyrészt migráció feladatok támogatására, másrészt a Flexium ERP rendszerből történő gyors adatkinyerés biztosítására készített funkció. A gyors adatkinyerést támogató export funkció szigorúan jogosultsághoz kötött.