Flexium ERP > Hírek > Oktató anyagok > Pénzügyi összepontozás – kompenzáció

Pénzügyi összepontozás – kompenzáció

Pénzügy többes összepontozás

Átalakult az Összepontozás panel funkcionalitása.
Az új fejlesztéssel feloldottuk az összepontozás korábbi korlátozásait valamint új funkciókat vezettünk be.

  • Közvetlenül használható kompenzálásra is, tehát megadható több partner is egy összepontozási bizonylaton. Az összepontozás automatikusan átkönyvel közöttük.
    Ezután több partnert is meg lehet adni a partnerek al-táblában. Eddig csak egy partnert lehetett felvinni.
  • Előleg és normál főkönyvi számok között is lehet összepontozni. Tehát pl. előleg számlát és bankot
  • Automatikusan lekönyveli a kerekítési- valamint az árfolyam-különbözeteket

A partner(ek) kiválasztása után az összes nyitott bizonylatot be lehet emelni a megadott partner(ek)re.
Fontos, hogy a beemelés után nem számol automatikusan kerekítési- ill. árfolyam-különbözeteket. Hiszen nem tudja, hogy mely bizonylatokra kell ezeket rákönyvelni, ha egyáltalán szükség van ezek könyvelésére.
Ha a Ft-os vagy a devizás összegek különbözőek (Tartozik és Követel összegek nem egyeznek), akkor kézzel módosítani kell a tételekhez tartozó „Biz. tartozik” ill. „Biz. követel” mezőket úgy, hogy egyezzen a teljes összeg, tehát ne legyen fél-lábas az összepontozás.
Azon a bizonylaton kell módosítani az összeget, amin érvényesíteni akarjuk az eltérést, vagy aminél rész-összepontozást akarunk elérni.

Devizás bizonylat kezelése:

  • A devizás összeg és az árfolyam módosítása újraszámolja a Ft-os összeget, de (!) a Ft-os összegek külön még szerkeszthetőek utána is
  • Tisztán árfolyam-különbözet esetén a számla sorában módosítani kell az árfolyamot (a banki árfolyamra kell beállítani). Így a számlára fogja majd az árfolyam-különbözet rákönyvelni (a bank dátumával).
  • Devizás kompenzáció esetén a Ft összeg kézzel megadható / módosítható.
  • Ha Ft-os és devizás tételek is szerepelnek vegyesen az összepontozásban, akkor csak a Ft-os egyezőségre figyel a program. Ezáltal devizás és Ft-os összegek is kompenzálhatóak egymással.
  • Ha tisztán devizás (pl. csak EUR-os) tételek szerepelnek, akkor az EUR-os összegeknek is egyezniük kell

Az összepontozás hozzáadása után amennyiben releváns kerekítési vagy árfolyam-különbözet könyvelhető, úgy azt a program lekönyveli automatikusan.
A lekönyvelt bizonylatokat külön megmutatja a főkönyvi napló száma alatt.

A különbözetek könyvelése nem egy tételbe (egy napló rekordba) kerül az összepontozással, hanem a két bizonylat önállóan könyveli le. Hiszen elképzelhető, hogy az összepontozás önállóan nem is könyvel semmit (pl. egy bank-számla összepontozás), de mégis keletkezik különbözet.
Az összepontozás stornója automatikusan stornózza a különbözetek könyvelését is.

Ez a fejlesztés ezentúl feleslegessé teszi mind a külön kompenzációs (technikai) bank valamint a vegyes könyvelés használatát, egy bizonylattal a kompenzációk elvégezhetőek. Ez kifejezetten devizás kompenzálásnál fontos, az árfolyam-különbözetek így pontosan könyvelődnek.


Az alábbi példában egy utólagos devizás összepontozást látunk, ahol árfolyam-különbözet jelentkezik. Ahogy látható, a számla sorában kell módosítani az árfolyamot:

A hozzáadás utána automatikusan lekönyveli ezt a különbözetet egy külön bizonylatban:


Az alábbi példában egy több partneres kompenzációt próbáltunk szemléltetni. Itt vegyesen szerepelt devizás és Ft-os tétel. A devizás bank Ft-os összegét kellett átírni, ezáltal az árfolyam-különbözet a banki tételen jelentkezik.