Flexium ERP > Knowledge Base > Modulok > Projektek > Projekt-egység

Hogyan segíthetünk?
< Minden téma
Nyomtatás

Projekt-egység

A projekt-egység egy bármely szinten lévő projekthez tartozó alábontás, amivel részeletesebben lehet tervezni a projektet. Nem kötelező a legalsó szinten lévő projektet felosztani egységekre.
A Projekt törzs-lapon lehet az Egységek használata kapcsolóval bekapcsolni a projekt-egység használatát. Ekkor a bizonylatokon a egység-kód megadása kötelező, tehát az adott projektre rögzített bizonylatokat (pl. megrendelés, számla) kötelező valamely projekt-egységre allokálni, hanem a rendszer hibaüzenetet dob.

Egy projekthez tartozó egységek fa-struktúrába rendezhetők, tehát több-szintű projekt-egység állomány is definiálható. Ez hasznos lehet abban az esetben, ha a projekt indulásakor nincs teljes részletességgel megtervezve a projekt. Így pl. megoldható, hogy egy feladatot (projekt-egység) menet közben részfeladatokra (al-egységekre) lehessen bontani, és azt egyedileg megtervezni (pl. szállítót rendelni hozzá).

Projekt-egység tábla

Projekt-egységre rögzíthető adatok:

Fej szinten:

 • Projekt-kód: A projekt-egység felettes kódja. Projekt megadása kötelező, a legfelsőbb projekt-egységtől lefelé minden projekt-egység projekt kódja megegyezik. Azokra a projektekre, amiknél be van állítva egységekre való megosztás, a projekt-egység kódot kötelező megadni minden bizonylat tételben, rögzítéskor. Minden napló állományban (raktári napló, előzetes erőforrás napló) külön szerepel a projekt-egység kódja
 • Projekt-név: Projekt neve
 • Kód: Automatikus kódolás, első része megegyezik a projekt kóddal, utána projekten belül futó sorszám.
 • Felelős: Személy-törzsből választható a projekt-egységért felelős személy
 • Leírás: Projekt egység neve
 • Cikkhez kötés:
  • Cikk-kötés: A cikk tábla mely mezőjére fog a kötés történni.
  • Rekord típusa: Melyik táblával lesz összekötve a megadott mező. Ez automatikusan kitöltődik a cikk mező beírásakor.
  • Rekord: Mely rekordokra legyen érvényes a kötés.
  A fenti példánál maradva, ez annyit jelent, hogy a szolgáltatás jellegű cikkek, (vagyis a cikkcsoport = SZOLG) a 0201-001-es projekt-egységhez vannak kötve. Vagyis amikor egy bizonylatot rögzítek, és a cikk-kötés be van állítva, akkor ha megadom a projektet és a cikket, akkor a projekt-egység automatikusan ki fog töltődni. Ha van egy projektünk és kiexportáljuk a projekt egységeket, átírjuk a projket kódot, majd visszaimportáljuk az új projekt kóddal, akkor a kötések megmaradnak, nem kell újra összekötni a cikkeket a projet egységekkel.
 • Tulajdonságok: A tulajdonságok segítségével formázhatjuk a beszámolókat és a kiértékeléseket, vagy kiválaszthatunk több projekt-egységet közös feldolgozás céljából.

Beszerzési adatok:

 • Szállító: ha van cikk, alapértelmezetten a cikk fő szállítója.
 • Katalógus szám: (szállítói katalógus szám): cikkből és szállítóból jön (katalógus szám törzs), de felülírható.
 • Mennyiség: Beszerzési mennyiség alap mennyiségi egységben.
 • <liSzállítási határidő
 • Devizanem: Beszerzés devizaneme.
 • Ár: Beszerzési nettó egységárra vonatkozó megkötések: maximális beszerzési ár-szint.
 • Ár figyelése: Default követi a Cikk használata flag-et. Ha nincs cikk megadva, akkor false.
 • Egységár túllépés engedélyezése: kapcsoló, engedhet-e túllépést. Default false. Ha false, akkor tilos túllépni az árat, ha true, akkor még engedélyezési eljárásra is lehet küldeni. Ha a beszerzési ár figyelése false, akkor nincs jelentősége.
 • Teljes érték túllépés engedélyezve: kapcsoló, engedhet-e túllépést

Értékesítési adatok:

 • Vevő: Automatikusan jön a projektből, de átírható
 • Katalógus szám: Cikkből és szállítóból jön (katalógus szám törzs), de felülírható.
 • Mennyiség: Értékesítési mennyiség alap mennyiségi egységben.
 • Szállítási határidő
 • Devizanem: Beszerzés devizaneme.

Tartalomjegyzék