Flexium ERP > Hírek > Hírek > NAV online számla – 2021 január 4-től

NAV online számla – 2021 január 4-től

NAV online számla modul beállítás

2021. január 4-től változnak a kötelező számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok: minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandóak, adatot kell szolgáltatni a NAV részére.

A számlakibocsátók számlaadat-szolgáltatásának 2021. január 4-től hatályos szabályai itt olvashatóak: https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_szamlaadatszolgaltatas
Az átálláshoz a NAV haladékot adott 2021. március 31-ig. Az erről szóló közlemény itt olvasható: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa/Online_Szamla__Marciu20201216.html

Az átállást a NAV online számla interfész változása is követte, a 3.0-s verzió támogatja az új jogszabályi előírásokat.
Mivel a sikeres átálláshoz néhány fontos beállítást kell eszközölni a rendszerben, ezért a Flexium rendszer nem áll át automatikusan a 3.0-s verzióra, azt minden ügyfelünknél egyedileg kell átállítani. 2021 első negyedévében alapértelmezetten 2.0-s a verziót használjuk. Viszont a rendszer 2021 április 1. után ellenőrzi, hogy 3.0-s verzió van-e beállítva.
Ezt a modul beállításokban kell átállítani:


Átállítás 3.0-s verzióra

Frissítettük a teljes modul dokumentációt (ld: Flexium – NAV Online szamla rendszer) , de a fontosabb változásokat kiemeltük az alábbiakban:

ÁFA bizonylat-típusok helyes beállítása:

A sikeres átálláshoz a Fizetendő (kimenő oldali) ÁFA bizonylat-típusokat és a tárgyi adómentes áfa-kulcsot be kell állítani, hogy megfelelően ki legyen töltve az adó jellege.

A helyes beállításhoz az alábbi excel nyújt segítséget: ÁFA szerinti bizonylat típus kódok

A NAV online számla felküldését a 3.0-s verzióban (2021. január 4-től) az ÁFA bizonylat-típus vezérli a „Felküldés kötelező” mező használatával. A „Felküldés kötelező” mezőt alapértelmezetten az ÁFA bizonylat-típus határozza meg. A számlán még felülírható, így egyedileg egy számla felküldése kikapcsolható.

ÁFA bizonylat-típuson – felküldés kötelező

A jogszabály alapján nem kell felküldeni a számlákat többek között a következő esetekben:

  • Másik tagállami vagy harmadik országbeli adóalanyiság körében végzett tevékenység esetén;
  • Magyarországról teljesített távértékesítés esetén, amennyiben az ügylet után (akár az adózó döntése nyomán, akár az értékhatár túllépése miatt) nem Magyarországon keletkezik adófizetési kötelezettség; Ez az un. egy-ablakos rendszer (OSS – One Stop Shop) használatát jelenti.

A fenti két esetben az ÁFA bizonylat típusban meg kell adni a másik országot és adóalanyiság esetén a másik adószámot. Ezekben az ÁFA bizonylat típusokban olyan adó-kulcsot kell beállítani, amelyek az adott országban érvényesek. Pl. Szlovákiába történő távértékesítés esetén szlovák adó-kulcsot.

A számla felküldését egyéb módon is az ÁFA bizonylat-típus szabályozza. A NAV online rendszer szempontjából fontos beállítások:

  • EU reláció (Belföldi / Közösségen belüli / Közösségen kívüli)
  • Magánszemély
  • KATA-s
  • Nem ÁFA-alany

Adó jellege:

Az adó-jelleg mező értéke gyakorlatilag megmagyarázza a NAV online számla rendszer számára, hogy az ÁFA tv. mely paragrafusa alapján lett az adó mértéke besorolva az adott számlán.
Minden Fizetendő típusú ÁFA bizonylat-típus esetén kötelező megadni, amelynél a NAV online számla felküldés be van kapcsolva.

Az adó jellegét az adó-kulcs táblában is lehet definiálni, de ott nem kötelező. Az online számla felküldésnél az adó-kulcsból jövő adó jelleg értékének magasabb a prioritása, tehát ha ott ki van töltve, akkor abból jön, amúgy az ÁFA bizonylat-típusból.

Ezek alapján a tárgyi adómentes ill. az ÁFA tárgyi hatályán kívüli esetekben érdemes az adó-kulcs táblában definiálni, a többi adó-kulcsnál ezt üresen kell hagyni. De ezekben (pl. tárgyi adómentes) esetekben is alkalmazható külön ÁFA bizonylat-típus, azonban kényelmesebb a külön adó-kulcs (pl. TAM) használata általános (pl. belföldi termék értékesítés) ÁFA bizonylat-típussal kombinálva.

Alapértelmezett ÁFA bizonylat-típusok
Adó jellege beállítás az ÁFA bizonylat-típusban
Tárgyi adómentes beállítása adókulcsnál

Egyéb változások:

Harmadik ország adószáma:
Új adószám mező került bevezetésre, ahova a harmadik országbeli (nem EU tagállam) adószámot lehet felvinni. Ez nem kötelező, de ha ki van töltve, akkor a rendszer felküldi.

„Nem ÁFA-alany” fogalom bevezetése:
„Nem ÁFA-alany”-ok azok a jogi személyek, akik nem végeznek gazdasági tevékenységet.
Ilyenek lehetnek például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok stb.
Ugyanakkor szintén nem tartoznak az adóalanyi körbe a kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezetek sem. Ide tartozik például a bírósági, ügyészi tevékenység, de a törvényességi felügyeleti tevékenység is.
Ezt a jelölést az alapértelmezetten az ÁFA bizonylat típus határozza meg, partnerben nem módosítható. Viszont a számlán még felülírható, ezáltal eseti számlázásnál (általános partnert használva) a számlán bekapcsolható.
A nem ÁFA-alany státuszú vevőkhöz tartozó kimenő számlák a NAV Online rendszerbe névvel és címmel kerülnek felküldésre.