Flexium ERP > Hírek > Oktató anyagok > NAV online számla változások 2020. július 1-től

NAV online számla változások 2020. július 1-től

2020. július 1-től minden a magyar adóalany felé kiállított számlát fel kell küldeni a NAV online számla rendszerbe, függetlenül az áthárított áfa értékétől.

Emellett 2020. július 1-től az áfatörvény alapján minden befogadott, szállítói számláról, amelyre a cég áfalevonási jogát gyakorolni akarja, áfaösszeghatárra tekintet nélkül, adatot kell szolgáltatni a NAV felé az M lapon, a belföldi összesítő jelentésben.

A rendszer automatikusan átállítja az ÁFA értékhatárt 0 Ft-ra az összes 2020. július 1. után kiállított számla esetén.
De az ügyfeleinknek azt ajánljuk, hogy minél előbb térjenek át a teljes felküldésre, ne várják meg a határidőt. Ehhez június végén (ill. bármikor előtte) át lehet állítani a Modul beállítások/NAV online beállítások panelon az ÁFA érték határt 0 Ft-ra vagy „Teljes körű átállás napja” dátumot előbbre lehet hozni.

Ezekhez a változásokhoz kapcsolódóan az alábbi fejlesztések történtek a rendszerben:

Bevezettük a magánszemély és a kisadózó (KATA) megkülönböztetését mind bejövő mind kimenő oldalon.
Ezeket a jelzőket az ÁFA bizonylat-típusban tároljuk el, a partnerben viszont megjelenítjük ezeket.

Így fontos, hogy mindenképpen külön ÁFA bizonylat típust szükséges létrehozni a következő esetekre, amennyiben ilyen jellegű forgalom előfordul:

 • Értékesítés oldalon:

  • Belföldi magánszemélynek történő értékésítés

  • Belföldi kisadózónak történő értékésítés

  • EU-s vagy külföldi magánszemélynek történő értékésítés

 • Beszerzés oldalon:

  • Belföldi magánszemélytől történő beszerzés

  • Belföldi kisadózótól történő beszerzés

  • EU-s v. külföldi magánszemélytől történő beszerzés

Ennek a kezelését úgy könnyítettük meg, hogy a partner-csoportban is megadható egy ÁFA bizonylat-típus, és új partner létrehozásakor onnan öröklődik.
Például amennyiben olyan kiskereskedelmi forgalomra van szükség, amikor a törzsvásárlók külön partnerként vannak felvéve, érdemes a magánszemélyeknek egy külön partner-csoportot létrehozni ehhez beállított ÁFA bizonylat típus használatával

Nagyon fontos változás, hogy a számlákon és a mögöttes főkönyvi tételeken eltárolunk ezentúl minden olyan információt, ami a NAV adatszolgáltatáshoz szükséges.
Ezek az adatok a következőek:

 • adószám, EU-s adószám, csoportos adószám

 • partner-név (főkönyvben külön eltárolódik minden ÁFA fk-i tétel mellett)

 • magánszemély

 • kisadózó

 • pénzforgalmi ÁFA-elszámolás).

Számlán a pénzügy fülön mutatjuk meg ezeket az információkat:

Az ÁFA beszámoló(k) közvetlenül a számlából, és nem a partnerből veszi az adó jellegű adatokat (adószám, stb.). Ez lehetővé teszi mind értékesítési, mind beszerzési oldalon esetileg előforduló partnerek esetén – amikor eseti ÁFA-s számlát állítunk ki vagy fogadunk be –, hogy ne kelljen minden alkalommal új partnert (vevőt v. szállítót) létrehozni. Elég létrehozni egy-egy technikai partnert (pl. kisker vevő, eseti beszállító), és minden alkalommal kitölteni a szükséges adatokat.

 

A bevallási kötelezettségek miatt mind kimenő, mind bejövő oldalon a belföldi ÁFA-s számláknál (nem magánszemély esetén) valamint új partner létrehozásakor az adószám megadása kötelező.

Nem győzzük kiemelni, hogy a felküldésnél az ÁFA bizonylat-típus a mérvadó. A számlát akkor tekinti belföldinek, ha belföldi ÁFA bizonylat-típust adtunk meg valamint a magánszemély/vállalkozás szétválasztásról is az gondoskodik.

Még fontos változás, hogy 2020 július 1-től számlák kiállítására rendelkezésre álló idő 15-ről 8 napra rövidül, így ezt átállítottuk a rendszer beállításban.

Fontosabb fejlesztések kirészletezve:

 • ÁFA bizonylat-típusban két új kapcsoló: Magánszemély, Kisadózó

 • Partner-csoport-ban új mező: ÁFA bizonylat-típus

 • Partner panelon kitöröltük az ÁFA módszer és ÁFA-csoport mezőket, ezek használatát kivezettük a rendszerből

 • A partner panelon megjelenítjük a magánszemély és a kisadózó mezőket, de nem tároljuk el partnerenként, az mindig az ÁFA bizonylat-típusból jön.
  Partneren ezen adatok megjelenítés:

 • A pénzforgalmi ÁFA elszámolás kapcsoló megmaradt a partneron eltárolt mezőnek, ez a kapcsoló előfordulhat normál belföldi vállalkozás és kisadózó esetén is
 • A számlán tárolt sok új adat miatt átrendeztük a számla képernyőt, az Intrastat/Extrastat beállítások átkerültek a „Kiegészítő információk” fülre.

 • Az ÁFA szerinti pénzforgalmi elszámolás kapcsoló szintén letárolásra kerül a számlán. Ez a partnerből jön.
  Ez és a kisadózó letárolása lehetővé teszi, hogy amennyiben egy vállalkozás átvált pénzforgalmi elszámolás elszámolásba (vagy vica versa), ill. kisadózó státuszt vált, úgy nincs szükség új partner létrehozására, a régi számlák a mindenkori aktuális beállítás alapján kerülnek lerögzítésre, és azoknak az ÁFA elszámolása az aktuális beállítás alapján történik.

 • Előkészítettük a rendszert arra, hogy vegyes könyvelésben is lehessen szállítói számlát könyvelni úgy, hogy azt az M-es ÁFA-bevallás tartalmazza. Ez a fejlesztés még nincs készen.
  Ehhez kapcsolódón a vegyes könyvelésben is bevezetésre kerültek a fontosabb ÁFA jelzők (magánszemély, kisadózó, pénzforgalmi elszámolás, adószám). Ill. mivel egy vegyes könyvelésben több ÁFA sort is fel lehet könyvelni, ezért az ÁFA sorban az ellenoldali partner-kód és partner-név is megadható egy-egy külön mezőben.

 • Az ÁFA beszámoló a főkönyvből (áttételesen a számlákból) veszi az adószám és hasonló adatokat, nem a partnerből. Így az ÁFA beszámolót előkészítettük mind a vegyes könyvelés, mint a pénztári tétel közvetlen fogadására.

 • A számlákon (és a főkönyvben) letárolt adatokat visszamenőleg három hónappal frissítettük a partner-törzsből. Tehát az utóbbi három hónap már lerögzített számlái kapták meg az adószám, stb. mezőket.
  Ennek oka az, hogy nem akartuk visszamenőleg a rendszer kezdetétől frissíteni (val. elavult adatokkal) a számlákat. Viszont a frissítés után ezáltal az ÁFA bevallások már a helyes adatokat fogják adni.

 • A NAV online számla felküldés kezeli a kisadózó és az pénzforgalmi ÁFA jelzéseket. Ezek eddig nem kerültek beállításra.

 • Új rendszer beállítás (pénzügy fülön): Belföldi bejövő számlán (vállalkozástól) adószám kötelező. Alapértelmezetten be van kapcsolva.
  Akkor érdemes kikapcsolni ezt a kapcsolót, ha a Flexium rendszert nem használjuk éles könyvelésre, nem innen töltjük ki az ÁFA bevallást. Így a költségeknél nem kell adószámot megadni, hiszen az ÁFA bevallás M-lap nem a Flexium-ból kerül kiexportálásra