Flexium ERP > Hírek > Funkcionalitások > Forgalmi beszámolóban önköltség számítás új elvek alapján

Forgalmi beszámolóban önköltség számítás új elvek alapján

Forgalmi beszámoló új elvek szerint számolja az önköltséget és az abból származó profit-ot az értékesítési bizonylatkora.
Ez Időszaki átlagáras módszer esetén kritikus.

Új kapcsoló: Önköltség (ELÁBÉ, gyártási költség) és nyereség számítása. Alapértelmezetten ki van kapcsolva.
Ha ez a kapcsoló ki nincs bekapcsolva, akkor nem számít önköltséget (és profitot).

A köv. mezők számítása függ ettől:

 • TotalOwnCostSum – Saját önköltség összesen
 • TotalAddCostSum – Rárakódó költség összesen
 • TotalCostSum – Összes önköltség összesen
 • TotalProfitSum – Nyereség összesen
 • AvgCostPriceNetWeight – Átlag egységnyi önköltség (nettó súlyra)
 • AvgCostPriceGrossWeight – Átlag egységnyi önköltség (bruttó súlyra)
 • AvgProfitPriceNetWeight – Átlag egységnyi nyereség (nettó súlyra)
 • AvgProfitPriceGrossWeight – Átlag egységnyi nyereség (bruttó súlyra)
 • AvgCostPrice – Átlag egységnyi önköltség
 • AvgProfitPrice – Átlag egységnyi nyereség
 • TotalCostSumWProdCost – Önköltség jelenlegi önköltségi árral
 • TotalProfitSumWProdCost – Nyereség jelenlegi önköltségi árral
 • AvgProfitSumWProdCost – Átlag egységnyi nyereség jelenlegi önköltségi árral

A számítás logikája a következő:

FIFO-s esetben a bizonylat mögötti naplóval dolgozik.
Azaz a bizonylaton kiszámolt ELÁBÉ alapján számolja az adott forgalmi tételt.
Itt nem változott a logika

Időszaki átlagáras (Nyilvántartási áras) módszernél más a logika.
Minden forgalmi tételnél megkeresi az adott tétel dátuma alapján az adott időszak záró átlagárát (ha létezik), és azzal számolja ki az önköltséget.
Itt természetesen figyelembe veszi a készletérték-csoportot is (ha nem cég-szintű). Tehát más-más átlagáron számol más-más készletérték-csoportban.
Ha egy időszakra még nem képződött átlagár mentés (tehát nem volt rá újraértékelés futtatva), akkor az aktuális nyilvántartási árral dolgozik.
A jelenlegi önköltségi árral számolt értékek készletérték-csoportonként számítja az önköltségi árat.

Fontos, hogy több lezárt időszakot átölelő forgalmi kimutatás is futtatható. Hiszen forgalmi tételenként nézi a záró átlagárat, nem a teljes kimutatás időszakára.

Minden – nem beszerzés jellegű – bizonylat mozgását a fenti módon számítja.
Ezáltal lehetőség van előzetes nyitott értékesítési bizonylatok (rendelés, stb.) önköltségének számítására is a jelenlegi nyilvántartási és önköltségi árral.